Regulamin Wesela :)

1.Wesele rozpoczyna si na pocztku a koczy, gdy moda para zanie.

2.Kto pojawi si na weselu w zym nastroju bdzie rozweselany. Jednak jeli wszelkie próby zawiod, go zostanie usunity z sali.

3.Zabrania si dubania palcem w nosie ssiada, dubania widelcem w uchu, picia przez somk napoju ssiada oraz wycierania tustych palców w ubranie ssiada.
4.Podróe poszukiwawcze pod stoem s surowo wzbronione.

5.Osoby majce uwagi dotyczce wesela zobowizane bd do zorganizowania lepszego w przecigu pó roku.

6.Nie toleruje si pustych kieliszków. Dlatego bd one od razu napeniane w celu uniknicia zagldania do nich zbyt gboko.

7.Zabrania si rzucania kwiatów w kierunku modej pary jeli znajduj si one nadal w wazonie.

8.Osoby, które zgubi wtek nie musz go szuka. Rano sala bdzie gruntownie zamiatana i bdzie go mona odebra.

9.Nie naley wicej pi, gdy nie jest si ju w stanie wypowiedzie zdania:
„stó z powyamywanymi nogami”.

10.Osoby niezadowolone ze swoich miejsc przy stole bd miay nastpnego dnia ca sal do dyspozycji.

11.Radzi si wszystkim panom przynajmniej raz zataczy z wasn maonk. Kosztuje to tylko par minut a unika si w ten sposób kopotów.

12.Jeli alkohol wyleje si na odzie prosimy nie panikowa! Zostanie przyniesiona nastpna butelka.

13.Dla osób, które nie znajduj adnego powodu do miechu wisi lustro w korytarzu.

14.Zabrania si kobietom przewracania oczami oraz uywania innych znaków w celu zmuszenia mczyzn do pójcia do domu.

15.Zabrania si zabierania czegokolwiek z wesela oprócz dobrych wspomnie.

16.Osoby idce do domu proszone s o zabranie swoich partnerów. Nie dopuszcza si przy tym jakichkolwiek zamian.

17.Jeli który z goci stwierdzi, e znajduje si sam na sali oznacza to, e zabawa dobiega koca.

Kady z uczestników jest zobowizany do przestrzegania powyszych zasad

niezalenie od rasy, koloru skóry, pci, wyznania czy przekona politycznych

pod grob zmywania naczy po weselu.:)Kamila i Dariusz
3 października 2009

Napisz do nas!